Ιωσήφ Μεβοράχ | Είχαμε δύο λεπτά να πάμε στα καταφύγια όταν ήχησαν οι σειρήνες