Υπουργείο Παιδείας για τις εγγραφές μαθητών στα δημοτικά