Κάμινγκς: Η βρετανική κυβέρνηση απέτυχε στη διαχείριση της πανδημίας…