«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» για τα νησιά με χαμηλό επίπεδο εμβολιασμού