Καταιγισμός πυρών στο το πεδίο βολής της Κρήτης: Βολή αναβαθμισμένων ρουκετών από τα RM-70