Κωνσταντίνος Φίλης, Πρέπει να απαντάμε στην Τουρκία γιατί λέγε – λέγε κάτι θα μείνει