Κωνσταντίνος Φίλης, Πρέπει το Ισραήλ να γίνει μέρος της μέσης Ανατολής, να μην μοιάζει σαν ξένο σώμα