Κωνσταντίνος Ιατρίδης | Έπρεπε να σταματήσει η επίσκεψη του Κιράν και να κηρυχθεί ανεπιθύμητος