Κόντρα Αναστασιάδη – Μπαταλογιάννη για τον συνοριακό σταθμό της Νυμφαίας