Κώστας Υφαντής, H Τουρκία θυσιάζει την όποια ελπίδα βελτίωσης των σχέσεων με το Ισραήλ