Μάχη της Κρήτης μέσα απο 600 αντικείμενα και φωτογραφίες στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου