Μανώλης Κοττάκης, Κινητοποίηση μουσουλμάνων στην Ξάνθη με επικεφαλής τον ψευδομουφτή μετά από χρόνια