Μέση Ανατολή: Εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για τερματισμό της βίας…