Μια εβδομάδα lockdown, τις επόμενες μέρες τα αποτελέσματα