Μειωμένο το ποσοστό θετικότητας, μεγάλος αριθμός rapid tests