“Ναι, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο γιατί ένα παιδάκι ήδη το έκανε”