Ο Χρίστος Πέτρου για περιστατικό θρόμβωσης και φυτικό εμβόλιο