Ο Δρ. Καραγιάννης για την επιδημιολογική πορεία της χώρας