Ο Δρ. Καραγιάννης για τις εισηγήσεις ειδικών για σχολεία