Ο Κρητικός πρωταθλητής ποδηλασίας με ειδικές ικανότητες