Ο Πρόεδρος Αναστασιάσης για Κυπριακό και εξωτερική πολιτική