Ο Πρόεδρος ΠΑΣΙΚΑ για τους ιδιοκτήτες που αποφάσισαν να μην ανοίξουν