Ο Σάββας Περδίος για την τουριστική βιομηχανία της Κύπρου