Ο Θανάσης Διαλεκτόπουλος για την αλλαγή ώρα της Ανάστασης