Ο τουρισμός και καταγγελίες για υποχρέωση εργαζομένων σε εμβολιασμό