Παγκύπριες Εξετάσεις: Οι οδηγίες προς υποψήφιους πριν και κατά τη διάρκεια της εξέτασης