Παναγιωτόπουλος – Στυλιανίδης – Λαζαρίδης – Δέμπας για Νυμφαία | Τα καταφέραμε