Παράνομο μνημόνιο τύπου Λιβύης ετοιμάζει η Τουρκία με την Παλαιστίνη