Παράσταση διαμαρτυρίας απο επιχειρηματίες διογράνωσης γάμων και βαπτίσεων