Παράταση της σχολικής χρονιάς προβλέπεται για τα γυμνάσια