Πέραν των 892 χιλ. δικαιούχων επωφελήθηκαν με τη συμπλήρωση 2 χρόνων του ΓεΣΥ