Περιμένοντας τους…Βρετανούς: Σώζουν την κατάσταση οι Κύπριοι