Ποιο πρωτόκολλο ακολουθούν οι Δήμοι για την διαχείριση των αδέσποτων