Πυρετός διεργασιών με φόντο τη Σύνοδο Κορυφής για την Τουρκία