Πολιτικές δραστηριότητες απο το ΚΚΕ για το εργατικό νομοσχέδιο