Πορεία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πρεσβεία του Ισραήλ