Πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία απο την Ασυνομική Διεύθυνση Καβάλας