ΠτΔ: Παρουσίασε τους πυλώνες του Σχεδίου Ανάκαμψης για την Υγεία