ΠτΒ: Σήμερα εμείς δεν πρέπει να μιλάμε, σήμερα πρέπει να μιλήσει ο κόσμος