Σάββας Καλεντερίδης, Υπάρχει ιστορία στην συνεργασία μεταξύ κράτους και ποινικών στην Τουρκία