Συνέχισε τις προκλήσεις του από την Θράκη ο Υφυπουργός της Τουρκίας