Συνέρχεται η Ολομέλεια της Βουλής για την εξέταση έξι αναπομπών