Στη Κρήτη τον Ιούνιο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης