Στην Καβάλα ο πρόεδρος ΕΚΑΒ | θετικό το πρόσημο στο ΕΚΑΒ Καβάλας