Στην κυκλοφορία ο δρόμος διπλής κατεύθυνσης μπορστά απο το παλίο Νοσοκομείο