Στις 10 Μαϊου ανοίγουν τα φροντιστήρια για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου