Στις 10 Μαΐου ανοίγουν τα φροντιστήρια για τους μαθητές της τρίτης λυκείου