Στις 10 Μαϊου επαναλειτουργούν όλες οι σχολικές μονάδες