Στις 17 Μαΐου ανοίγουν οι βρεφονηποιακοί και οι παιδικοί σταθμοί