Στο επίκεντρο η επικείμενη συμφωνία ΕΤΑΔ-Δήμου Καβάλας για την Ακτή Καλαμίτσας